Benchmarkkaa intranetisi!

IntraTeam Digital Workplace Benchmark on globaali benchmark-työkalu intraneteille ja digitaalisille työympäristöille.

Sen avulla

  • arvioit intranne potentiaalisia kehityskohteita
  • vertaat intraanne muiden organisaatioiden sekä oman toimialanne introihin
  • esittelet johdollenne intranetin/digitaalisen työympäristön tärkeimmät kehittämiskohteet.

Benchmarkiin osallistutaan täyttämällä intranetinne itsearviointi verkossa. Parhaan hyödyn saa, kun koko intranet-tiiminne kokoontuu ja vastaa kyselyyn yhteistyössä.

Tuloksina benchmarkista saat oman organisaatiosi kokonaispisteet sekä 25 eri teemakategorian pisteet. Teemakategorioita ovat mm. sisältö, haku, käytettävyys, sosiaalisuus, analytiikka, integraatiot ja maturiteetti.

Lisäksi pisteet verrataan kaikkien osallistuneiden organisaatioiden keskiarvoihin.

Halutessasi saat myös vertailun muihin saman toimialan organisaatioihin (mikäli alalla on vähintään 4 vastaajaa), yksityiskohtaisemman palautteen ja kehitysehdotukset tai henkilökohtaisen asiantuntija-analyysin intranetistänne.

Benchmark on tanskalaisen IntraTeamin kehittämä. IntraTeam on tutkinut intranetejä vuodesta 2000. Nykyinen benchmark-työkalu on ollut käytössä vuodesta 2016.

Tietokannassa on tällä hetkellä jo yli 230 organisaation intranetin/digitaalisen työympäristön benchmark-pisteet. Näistä 90 on kansainvälisiä organisaatioita. Yli 5000 henkilön organisaatioita tietokannassa on jo 70.

Benchmarkin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi:

  • Kehittämiskohteiden ja mahdollisuuksien identifiointiin
  • Intranet-tekemisen resurssien priorisointiin
  • Kehitystiekartan luomiseen
  • Kehittämiskohteiden viestimiseen sidosryhmille, esim. johdolle
  • Maturiteetin arviointiin

Työkalua voi hyödyntää myös ennen ja jälkeen intranet-uudistuksen muutoksen arvioinnin ja mittaamisen työkaluna.

Benchmarkissa on neljä tasoa, josta voit valita teille sopivan lähestymisen:

Free

Voitte vastata kaikkiin kysely-osan ja benchmark-osan kysymyksiin ilmaiseksi. Saatte IntraTeamilta tulosraportin, jossa on kokonaispisteenne sekä vertailu kategorioiden parhaisiin tuloksiin.

Bronze

Pronssitaso sisältää IntraTeamin benchmark-vertailun valitsemanne toimialan organisaatioihin (ks. IntraTeamin Benchmark-sivulta toimialalistaus).

Hinta: 490 e (+ alv.)

Silver

Hopeataso sisältää IntraTeamin koostaman yksityiskohtaisen palautteen ja ehdotuksia konkreettisista kehittämiskohteista.

Hinta: 1790 e (+ alv.).

Gold

Kultataso sisältää asiantuntija-analyysin intranetistänne ja verifioinnin tekemällenne itsearvioinnille. Loppuraportti on PowerPoint-esitys ja tulosten esittelytilaisuus.

Hinta: 3 990 e (+ alv.) ja matkakustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Suositus on, että intranet-tiiminne vastaa kysymyksiin yhteistyössä. Kysely on englanninkielinen.

Kysymykset herättävät keskustelua ja ideoita, joten suositeltavaa on varata tiimin kanssa aikaa vastaamiseen noin kaksi tuntia.

Lisätietoja IntraTeamin sivulla Survey and Benchmark on Intranets and Digital Workplaces.

Kerron mielelläni lisää! Yhteystietoni footerissa