Benchmarkkaa intranetisi!

IntraTeam DEX Benchmark on globaali benchmark-työkalu, jolla mittaatte organisaationne digitaalisen työntekijäkokemuksen (DEX, digital employee experience) potentiaalin. Benchmark keskittyy digitaalisen työntekijäkokemuksen seuraaville osa-alueille: intranet, digitaalinen kollaboraatio sekä sisäinen sosiaalinen media.

Benchmark-työkalun avulla

  • arvioitte potentiaalisia kehityskohteita
  • vertaatte tilannettanne muihin organisaatioihin yleisesti sekä oman toimialanne organisaatioihin
  • esittelette johdollenne tärkeimmät kehittämiskohteet.

Benchmarkiin osallistutaan täyttämällä itsearviointikysely verkossa. Parhaan hyödyn saa, kun koko intranet-tiiminne kokoontuu ja vastaa kyselyyn yhteistyössä.

Tuloksina benchmarkista saatte oman organisaatiosi kokonaispisteet sekä 22-23 eri teemakategorian pisteet. Teemakategorioita ovat mm. sisältö, haku, käytettävyys, sosiaalisuus, analytiikka, integraatiot ja maturiteetti.

Lisäksi pisteet verrataan kaikkien osallistuneiden organisaatioiden keskiarvoihin.

Halutessanne saatte myös vertailun muihin saman toimialan organisaatioihin (mikäli alalla on vähintään 4 vastaajaa), yksityiskohtaisemman palautteen ja kehitysehdotukset tai henkilökohtaisen asiantuntija-analyysin.

Benchmark on tanskalaisen IntraTeamin kehittämä. IntraTeam on tutkinut intranetejä vuodesta 2000. Nykyinen benchmark-työkalu on ollut käytössä vuodesta 2016.

Tietokannassa on tällä hetkellä jo yli 230 organisaation intranetin/digitaalisen työympäristön benchmark-pisteet. Näistä 90 on kansainvälisiä organisaatioita. Yli 5000 henkilön organisaatioita tietokannassa on jo 70.

Benchmarkin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi:

  • Kehittämiskohteiden ja mahdollisuuksien identifiointiin
  • Intranet-tekemisen resurssien priorisointiin
  • Kehitystiekartan luomiseen
  • Kehittämiskohteiden viestimiseen sidosryhmille, esim. johdolle
  • Maturiteetin arviointiin

Työkalua voi hyödyntää myös ennen ja jälkeen intranet-uudistuksen muutoksen arvioinnin ja mittaamisen työkaluna.

Benchmarkissa on kolme tasoa, josta voitte valita teille sopivan lähestymisen:

Bronze

Pronssitaso sisältää yleiskatsauksen, vertailun kategorian parhaimpaan sekä valitsemanne toimialan organisaatioihin (ks. toimialalistaus IntraTeamin DEX Benchmark -sivulta).

Hinta: 500 e (+ alv.)

Silver

Hopeataso sisältää IntraTeamin koostaman yksityiskohtaisen palautteen ja ehdotuksia konkreettisiksi kehittämiskohteiksi.

Hinta: 1790 e (+ alv.).

Gold

Kultataso sisältää asiantuntijan tekemän arvion kyselyn aihealueista (tapaaminen ja dokumentaatio) sekä tulosten esittelytilaisuuden sidosryhmille.

Hinta: 3 990 e (+ alv.) ja matkakustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Huom! Muutokset hinnoissa ja sisällöissä mahdollisia. Sivu päivitetty viimeksi 1.6.2023.

Suositus on, että intranet-tiiminne kokoontuu yhteiseen palaveriin vastaamaan verkkokyselyn kysymyksiin. Kysymykset herättävät keskustelua ja ideoita, joten suositeltavaa on varata tiimin kanssa aikaa vastaamiseen noin kaksi tuntia.

Kysely on englanninkielinen.