Palvelut

Tuen asiakkaitani sisäisen viestinnän, työyhteisöviestinnän, kollaboraation ja tiedonhallinnan kehittämisessä. Hyödynnän työssä osallistavaa yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilun keinovalikoimaa. Yhteiskehittäminen edistää jaetun ymmärryksen ja oivallusten syntyä sekä sitoutumista ratkaisuihin.

Lopputuloksena on liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeita vastaava selkeä ratkaisu, esimerkiksi: intranet-konsepti, työkalujen ja viestintäkanavien roolitus, teknologiasuositus, vaatimusmäärittely tai vaikkapa kehityksen tiekartta.

Toimin neuvonantajana intranet-hankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa yli 20 vuoden kokemuksella intraneteistä. Työskentelen teknologia- ja toteuttajariippumattomasti. Tunnen Suomen intranet-markkinan ja teknologiaratkaisut.

Tarvittaessa vien projektinne maaliin ulkoistettuna projektipäällikköresurssina.

Kehittämiskohteita

Intranetit
Digitaalisen työyhteisöviestinnän ratkaisut
Modernin digityön ja kollaboraation ratkaisut
Sisäinen some

Sisäinen viestintä
Työyhteisöviestintä
Kollaboraatio, tietotyö
Tiedonhallinta
Sisältörakenne, sisältöarkkitehtuuri

Lopputuloksia

Esiselvitys, tarve- ja tavoiteanalyysi, jaettu ymmärrys tarpeista ja tavoitteista
Konsepti
Teknologiasuositus
Roolit ja kanavavalinnat
Vaatimusmäärittely (toteuttajakumppanin kilpailutukseen kuvaamaan hankinnan kohde)
Toteutuksen ja käyttöönoton vaiheistus
Projektisuunnitelma
Kehittämisen tiekartta seuraaville vuosille
Sisältöarkkitehtuuri, sisältörakennesuunnitelma
Hallintamalli, sisällöntuotannon hallintamalli
Koulutukset, ohjeet, infot ja muutosviestinnän materiaalit
Osaava ja sitoutunut henkilöstö :)

SharePoint-intranetin auditointi

Moderni SharePoint-intranet vaatii huolenpitoa: alusta kehittyy, samoin organisaatio, jota intranetin on tarkoitus palvella. Onko teidän intranne ajan tasalla? Tarjoamallani intranet-auditoinnilla varmistat, että intranetinne palvelee optimaalisesti ja kustannustehokkaasti juuri teidän organisaationne ja käyttäjienne tarpeita.

Lue lisää intranet-auditointipaketista.

Digitaalisen työntekijäkokemuksen arviointi

IntraTeam DEX benchmark -työkalulla arvioit digitaalisen työntekijäkokemuksenne kehityspotentiaalin intranetin, digitaalisen kollaboraation ja sisäisen somen näkökulmista. Voit myös verrata tilannettanne muihin alanne organisaatioihin kansainvälisesti.

Lue lisää IntraTeam DEX benchmark -työkalusta.


Toimin sekä resurssina että neuvonantajana käyttöönotoissa ja työn digitalisoinnissa. Resurssina toteutan toimintatapojen ja työkulttuurin muutoksen sekä uusien työvälineiden ja tietojärjestelmien laajamittaisen käyttöönoton organisaatiossanne. Neuvonantajana tuen tiiminne suunnittelemaan ja johtamaan onnistuneen käyttöönoton tai muutoshankkeen.

Työhistoriassani olen ollut mm. toteuttamassa opintotietojärjestelmän ja uniikin eLearning-ratkaisun käyttöönottoa, suunnittelemassa toimitilamuutoshanketta, toteuttamassa digitaalisten työtilojen käyttöönottoja, projektipäälliköimässä intranet-uudistuksia ja -käyttöönottoja sekä tukenut usean eri organisaation matkaa kohti modernia ja sujuvaa digityötä Teams-alustalla.

Kokemukseni mukaan käyttöönottohankkeissa olennaista on:

  • kääntää ajattelu yhteistyön johtamiseen pelkän teknologian nippeleiden johtamisen sijaan.
  • sovittaa iteratiivisesti yhteen organisaation tiedonhallinnan ja viestinnän prosessit, toimintatavat, kulttuurin, asenteet, osaamisen ja työkalujen mahdollisuudet.
  • keskittyä työtapojen vakiinnuttamiseen pelkkien hetkellisten lanseeraustoimien sijaan.
  • valita riittävät ja oikeat toimintatavat muutoksen toteuttamiseen.
  • vaiheistaa ja varata riittävät resurssit ja tuki työtapojen modernisointiin.
  • tukea vakiinnuttamista säännöllisesti mm. muutosviestinnän toimenpitein.

Muutoshankkeita

Digitaalisen työympäristön - kuten Microsoft 365:n - käyttöönotto
Kollaboraatiovälineen - kuten Microsoft Teams - käyttöönotto ja modernit työtavat
Copilot for Microsoft 365:n käyttöönotto
Toimintajärjestelmän uudistukset ja käyttöönotto
Muun tietojärjestelmän tai digityökalun käyttöönotto
Toimintatapamuutokset

Palveluitani muutoksen tueksi

Toimenpiteiden ja muutosmenetelmien suunnittelu
Muutosprojektin suunnittelu, vaiheistus ja resurssitarpeen määrittely
Muutosviestinnän suunnittelu ja tarvittaessa myös toteutus
Sidosryhmäyhteistyö
Muutoksen läpivienti, käyttöönoton tai toimintatapamuutosten toteuttaminen
Projektipäällikköpalvelut
Työpajat, koulutukset, valmennukset ja infot
Muutoshankkeiden säännöllinen sparraustuki


Projektipäällikköpalvelut

Johdan hankkeenne onnistuneesti maaliin sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. Minut voi pyytää projektipäälliköimään esimerkiksi intranet-uudistus, verkkopalvelun uudistus, sisältöuudistus, käyttöönotto tai muutoshanke.

Toimin myös joustavana resurssina tarpeidenne mukaan.

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen fasilitointi

Kestävimmät ratkaisut syntyvät jaetun ymmärryksen ja oivalluksen kautta. Hyödynnän palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmävalikoimaa ymmärryksen rakentamisessa sekä digitaalisten palveluiden että työyhteisöviestinnän kehittämisessä ja määrittelyssä.

Tyypillisesti toimin sillanrakentajana loppukäyttäjien, liiketoiminnan, viestinnän, HR:n ja IT:n sekä teknisten mahdollisuuksien välillä.

Voit tilata minut fasilitoimaan yksittäisen työpajan tai pidempikestoisen suunnittelu- tai määrittelyprosessin.

Käyttäjäkoulutukset ja sidosryhmätilaisuudet

Nautin kouluttamisesta, joten toimin mielelläni myös kouluttajaresurssina. Koulutan sovitusti teidän loppukäyttäjiänne, sisällöntuottajia tai muita sidosryhmiä.

Vedän totutusti digitalisaatiota tukevia yleisötilaisuuksia ja infoja eri sidosryhmille.

Erityisesti minulla on kokemusta intranetin sisällöntuottajien kouluttamisesta ja tukemisesta sekä Teams-käyttäjäkoulutuksista.

Projektitiimin valmennukset ja sparraukset

Valmennan, koulutan ja sparraan viestinnän ja verkkopalveluiden palvelumuotoilussa, yhteiskehittämisessä, muutosviestinnässä, järjestelmien käyttöönotoissa sekä intranet-uudistuksissa.

Voit tilata minulta tiimillenne yksittäisen valmennuspäivän taikka voimme sopia sparraustuesta koko projektinne ajaksi.

Koulutus- ja valmennusaiheita ovat esimerkiksi:

  • Intranet-uudistus
  • Teamsin käyttöönotto
  • Sisäisen viestinnän palvelumuotoilu
  • Muutosjohtaminen käyttöönotoissa ja IT-järjestelmähankkeissa

Lisäksi koulutan yhteistyökumppanieni kautta - ks. etusivulta tulevat koulutukset