Palvelut

Tuen asiakkaitani sisäisen viestinnän, työyhteisöviestinnän, kollaboraation ja tiedonhallinnan kehittämisessä. Hyödynnän työssä osallistavaa yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilun keinovalikoimaa. Yhteiskehittäminen edistää jaetun ymmärryksen ja oivallusten syntyä sekä sitoutumista ratkaisuihin.

Lopputuloksena on liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeita vastaava selkeä ratkaisu, esimerkiksi: intranet-konsepti, työkalujen ja viestintäkanavien roolitus, teknologiasuositus, vaatimusmäärittely tai vaikkapa kehityksen tiekartta.

Toimin neuvonantajana intranet-hankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa yli 15 vuoden kokemuksella intraneteistä. Työskentelen teknologia- ja toteuttajariippumattomasti. Tunnen Suomen intranet-markkinan ja teknologiaratkaisut.

Tarvittaessa vien projektinne maaliin ulkoistettuna projektipäällikköresurssina.

Kehittämiskohteita

Intranet
Digitaalinen työympäristö
Kollaboraatiovälineet
Sisäinen some

Sisäinen viestintä
Työyhteisöviestintä
Kollaboraatio, tietotyö
Tiedonhallinta

Lopputuloksia

Esiselvitys, tarve- ja tavoiteanalyysi, jaettu ymmärrys tarpeista ja tavoitteista
Konsepti
Teknologiasuositus
Roolit ja kanavavalinnat
Vaatimusmäärittely
Toteutuksen ja käyttöönoton vaiheistus/tiekartta ja resurssiarvio
Projektisuunniltelma
Hallintamalli
Kehittämisen tiekartta

Intranetin ja digitaalisen työympäristön benchmarkkaus

Arvioi intranetinne kehittämispotentiaali IntraTeam Digital Workplace Benchmark -työkalulla! Lue lisää ja arvioi intranetinne ilmaiseksi.


Toimin sekä resurssina että neuvonantajana käyttöönotoissa ja työn digitalisoinnissa. Resurssina toteutan toimintatapojen ja työkulttuurin muutoksen sekä uusien työvälineiden ja tietojärjestelmien laajamittaisen käyttöönoton organisaatiossanne. Neuvonantajana tuen tiiminne suunnittelemaan ja johtamaan onnistuneen käyttöönoton tai muutoshankkeen.

Kokemukseni mukaan käyttöönottohankkeissa olennaista on:

 • kääntää ajattelu yhteistyön johtamiseen pelkän teknologien johtamisen sijaan.
 • sovittaa iteratiivisesti yhteen organisaation tiedonhallinnan ja viestinnän prosessit, toimintatavat, kulttuurin, asenteet, osaamisen ja työkalujen mahdollisuudet.
 • keskittyä työtapojen vakiinnuttamiseen pelkkien hetkellisten lanseeraustoimien sijaan.
 • valita riittävät ja oikeat toimintatatavat muutoksen toteuttamiseen.
 • vaiheistaa ja varata riittävät resurssit työtapojen modernisointiin.
 • tukea vakiinnuttamista säännöllisesti mm. muutosviestinnän toimenpitein.

Muutoshankkeita

Intranetin käyttöönotto
Digitaalisen työympäristön, kuten Office 365:n, käyttöönotto
Kollaboraatiovälineen käyttöönotto ja modernit työtavat
Sisäisen somen käyttöönotto
Muun tietojärjestelmän käyttöönotto
Uudelleenlanseeraus
Toimintatapamuutos ja työkulttuurin muutos

Palveluitani muutoksen tueksi

Käyttöönottoprojektin suunnittelu, vaiheistus ja resurssitarpeen määrittely
Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Muutosviestintä, suunnittelu ja toteutus
Käyttöönoton toteutus
Projektipäällikköpalvelut
Säännöllinen toteutustiimin sparraus


Projektipäällikköpalvelut

Johdan hankkeenne onnistuneesti maaliin sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. Minut voi pyytää projektipäälliköimään esimerkiksi digitaalisen työympäristön käyttöönotto, intranet-uudistus tai verkkopalvelun uudistus.

Toimin myös joustavana resurssina tarpeidenne mukaan.

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen fasilitointi

Kestävimmät ratkaisut syntyvät jaetun ymmärryksen ja oivalluksen kautta. Hyödynnän palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmävalikoimaa ymmärryksen rakentamisessa sekä digitaalisten palveluiden että työyhteisöviestinnän kehittämisessä.

Erityisalaani ovat:

 • Viestinnän palvelumuotoilu
 • Intranetien ja digitaalisten työympäristöjen palvelumuotoilu
 • Digitaalisten palveluiden ja verkkosivustojen palvelumuotoilu

Valmennukset ja sparraukset

Valmennan, koulutan ja sparraan viestinnän ja verkkopalveluiden palvelumuotoilussa, yhteiskehittämisessä, muutosviestinnässä, järjestelmien käyttöönotoissa sekä intranet-uudistuksissa.

Koulutusaiheita ovat esimerkiksi:

 • Käyttöönotot ja muutosjohtaminen IT-hankkeissa
 • Intranet-uudistus käyttäjälähtöisesti
 • Sisäisen viestinnän palvelumuotoilu

Koulutan yhteistyökumppanieni kautta (ks. etusivulta tulevat koulutukset). Voit myös tilata valmennuksen omalle tiimillesi. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeitanne vastaava valmennus!