Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Clair Helsinki Oy
Y-tunnus: 2942703-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Hanna P. Korhonen, hanna.korhonen @ clairhelsinki.fi.

Rekisterin nimi

Clair Helsinki Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Clair Helsingin blogikirjoitusten tilaajien hallintaan ja kirjoitusten lähetykseen sekä muuhun markkinointiviestintään, asiakassuhteen ylläpitoon, yhteydenottojen käsittelyyn sekä projektien yhteystietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot nykyisistä ja mahdollisista asiakkaista ja yhteistyökumppaneista: henkilön koko nimi, henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, käyntiosoite) henkilön nimike, henkilön edustama organisaatio, olennainen nykyiseen ja mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyvä yhteydenpitohistoria ja projekteihin osallistuminen sekä markkinointiviestintään liittyvät merkinnät.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin henkilöiltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse, www-lomakkeilla, puhelimitse ja tapaamisissa. Rekisteritietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi myös muista lähteistä, esimerkiksi verkkosivuilta ja tarjouspyynnöistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Henkilöitä koskevia tietoja voidaan poistaa ja muuttaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely. Tarkastuspyyntö, muutospyyntö ja/tai poistopyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle ja henkilöllisyys tulee todistaa.

Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä asiakas- ja sidosryhmärekisterin henkilötietoihin. Verkkosivuston käyttäjä voi ottaa evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista.

 

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Laadittu 23.10.2018. Viimeisin muutos 23.10.2018.