Referenssit

Viimeisen 15 vuoden aikana olen tukenut yli 60 organisaatiota työn digitalisoinnissa, verkkopalveluiden ja viestinnän kehittämisessä sekä muutoshankkeissa.

Tukemiani organisaatioita

Työhistoriassani olen tukenut mm. seuraavia organisaatioita (vain julkiset referenssit):

4H, Aalto-yliopisto, Alko, Atria, Caverion, Citycon, Espoon kaupunki, Finanssialan keskusliitto, Fingrid, Fluxio Isännöinti Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Helsingin kaupunginteatteri, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Korkeasaaren eläintarha, Kotkan kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus, Kuntoutussäätiö, Lassila & Tikanoja, Lemminkäinen, Liikennevirasto, Lindström, Luja-yhtiöt, Monetra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Palvelualojen ammattijärjestö PAM, Paulig, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Purmo Group, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Rauman kaupunki, Sitra, Suomen Akatemia, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tilastokeskus, Työeläkeyhtiö Elo, Työttömyysvakuutusrahasto TVR, Uusi Tampereen yliopisto (Tampere3), Valio, Valtori, Veikkaus, VTV Valtiotalouden tarkastusvirasto, YLE, YTHS ja Åbo Akademi.

Esimerkkiprojektejani

Alla poimintoja muutamista toteuttamistani projekteista.


Åbo Akademi - Intranet-uudistus

Toimin ulkoistettuna projektipäällikkönä ja advisorina Åbo Akademin intranet-uudistuksessa, jossa modernisoitiin yliopiston digitaalinen sisäinen viestintä kohti avoimempaa ja yhteisöllisempää toimintatapaa. Projektissa uudistettiin viestinnällinen intranet moderniin SharePointiin ja käyttöönotettiin Yammer ja Teams. Lue case-kuvaus blogistani. (2019-2020, Clair Helsinki Oy)


Fluxio Isännöinti – Taloyhtiöviestinnän työkalupakki

Taloyhtiöviestinnän työkalupakin toteuttaminen osaksi Fluxio Flow -johtamisjärjestelmää. Fluxio Flow on ainutlaatuinen digitaalinen taloyhtiön johtamisjärjestelmä. Helsingissä ja Espoossa toimiva Fluxio Isännöinti Oy haastaa perinteiset isännöintitoimistot digitaalisuuden mahdollistamilla palvelun avoimuudella ja nopeudella. (2018, Clair Helsinki Oy)


Lassila & Tikanoja – Intranetin sisältökonsepti

Liiketoiminta- ja käyttäjälähtöisen sisältökonseptin suunnittelu uudelle intranetille intran käyttäjäryhmien laajentuessa. Yhteiskehittämisprosessissa hyödynnettiin mm. kyselyä, haastatteluja, työpajoja ja prototypointia. Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä ja työllistää noin 8700 henkilöä. (2018, North Patrol Oy:n konsulttina)


Tampereen yliopistofuusio – Viestinnällisten verkkopalveluiden esiselvitys ja intranetin vaatimusmäärittely

Viestinnällisen verkkopalveluiden esiselvitys, jossa konseptointiin ja roolitettiin sisäiset ja ulkoiset verkkopalvelukokonaisuudet ja esitettiin niihin soveltuvimmat teknologiaratkaisut uudelle fuusioituvalle yliopistolle. Yhteistyö jatkui mm. henkilöstön ja opiskelijoiden intranetin/yhteisen työpöydän konseptoinnilla ja määrittelyllä. Uusi Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto, kun Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi 1.1.2019. Yliopisto on myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja. Korkeakouluyhteisössä opiskelee yli 30 000 ja työskentelee lähes 5 000 henkilöä. (2018 ja 2016, North Patrol Oy:n konsulttina)


Espoon kaupunki – Kehittämisen tiekartta 2016-2020 & Viestinnällisen intranetin määrittely

Ensimmäisen kerran olen tutustunut Espoon kaupungin intranetiin v. 2005, kun tein graduani. Kymmenen vuotta myöhemmin fasilitoin Fujitsun NetCommunity-pohjaisen intranetin ja SharePoint-pohjaisen kollaboraatioratkaisun kehittämisen tiekartan seuraaville viidelle vuodelle. V. 2018 viestinnällisen intranetin konseptointi ja vaatimusmäärittely Office 365:lle. (2015 ja 2018, North Patrol Oy:n konsulttina)


Caverion – Intranetin konseptointi, teknologiavalinta ja hankinnan tuki

Caverionin uusi mobiilikäyttö edellä konseptoitu intranet mahdollistaa 16 000 työntekijän tavoittamisen 12 maassa jokaisen omalla kielellä. Caverion on yksi Euroopan johtavista rakennusten ja teollisuuden teknisten palveluiden tarjoajista. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa. (2016-2017, North Patrol Oy:n konsulttina)


Lindström – Office 365 -intranetin tietoarkkitehtuurin uudelleenkonseptointi ja hankinnan tuki

Globaalin intranetin tietoarkkitehtuurin uudelleenkonseptointi vastaamaan liiketoiminnan prosesseja. Konseptointiprosessissa hyödynnettiin mm. liiketoiminnan haastatteluja ja työpajoja. Uusi konsepti tukee yhtenäisiä prosesseja ja strategisia tavoitteita 24 toimintamaan arjen toiminnassa maan omalla kielellä. Lindström toimii Euroopassa ja Aasiassa ja työllistää 4 000 henkilöä. Intranetin toteutuksesta vastasi HiQ, joka kuvaa casea tarkemmin blogissaan). Lindström on parhaillaan käyttöönottamassa ratkaisua toimintamaissaan Modern Work Superheroes -hankkeessa. (2016, North Patrol Oy:n konsulttina)


Nimeämätön – Muutosviestintäsuunnitelma

Erään nimeämättömän toimijan muuttoa ja toimitilauudistusta tukevan muutoshankkeen muutosviestintäsuunnitelman laatiminen. (2016, North Patrol Oy:n konsulttina)


Paulig Group – Intranet-uudistuksen esiselvitys

Uusi käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen konsepti tukee ihmisläheistä Paulig Way -kulttuuria. Teknologiasuositus. Pauligin brändiportfolioon kuuluvat mm. Santa Maria, Risenta ja Juhla Mokka. Yhtiö työllistää yli 2000 henkilöä 13 maassa. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2015-2016, North Patrol Oy:n konsulttina)


Citycon – Intranetin konseptointi ja hankinnan tuki

Yhtenäisen viestintä- ja kollaboraatiokonseptin suunnittelu kauppakeskustoimijalle, joka oli laajentunut yritysostojen kautta. Mahdollistamalla arjen läpinäkyvyyden ja tiedon jakamisen uusi intranet vahvistaa yhtenäistä kulttuuria. Citycon on johtava kauppakeskusoperaattori Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2015-2016, North Patrol Oy:n konsulttina)


Helsingin kaupunginteatteri – Sisäisen viestinnän ja produktiotyöskentelyn digitalisointi

Teatterin historian ensimmäisen intranetin konseptointi käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisesti. Ratkaisu mahdollisti teatterin saumattoman toiminnan väistötiloissa pääteatteritalon peruskorjauksen aikana digitalisoimalla sisäisen viestinnän ja produktioiden tiedonhallinnan. Intranet-ratkaisu on ollut muiden Suomen teattereiden benchmark-kohde. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2014, North Patrol Oy:n konsulttina)


Aalto-yliopisto – Opiskelijaportaali

Opiskelijaportaalin konseptointi, toteutuksen projektipäällikkö, tuoteomistaja ja päätoimittaja. Aalto-yliopiston ensimmäisen Into-opiskelijaportaalin konseptointi ja toteutus yhteistyössä opintohallinnon ja koulujen sekä teknisen toteuttajakumppaninen kanssa 15 000 opiskelijalle. Into on tietointensiivinen julkinen verkkopalvelu, joka koostaa opintoihin liittyvän ohjeistuksen, opinto-ohjelmat sekä yliopiston palvelut ja viestinnän opiskelijoille. (2011-2013, Aalto-yliopiston työntekijänä)


Aalto-yliopisto – Henkilöstöintranet

Henkilöstöintranetin toteutuksen ja käyttöönoton projektipäällikkö, tuoteomistaja ja päätoimittaja. Aalto-yliopiston Inside-henkilöstöintranetin toteutusprojektin vetäminen ja käyttöönotto juuri fuusioituneelle yliopistolle v. 2010. Yli 300 sisällöntuottajan verkoston ylläpitäjä, tukihenkilö ja verkkoviestinnän konsultti. Jatkokehityksestä vastaava v. 2010-2013, mm. sisällön, tietorakenteen ja ulkoasun kehittäminen. Intranet-ratkaisu on käytössä edelleen. Aalto-yliopisto on yli 20 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö, joka syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä. (2010-2013, Aalto-yliopiston työntekijänä)


Teknillinen korkeakoulu – ELearning-ratkaisun käyttöönotto

Menestyksekkään käyttöönottoprojektin toteutus, jossa digitalisoitiin TKK:n kurssien viestintä ja tiedonhallinta. Noppa-kurssisivustoportaalilla oli 10 000 aktiivista opiskelijakäyttäjää ja 3 000 henkilöstökäyttäjää. (2007-2008, TKK:n työntekijänä)


Jyväskylän kaupunki – CMS-järjestelmän käyttöönotto

Jyväskylän kaupungin ensimmäisen CMS-järjestelmän (Innofactor Prime) käyttöönotossa mm. kouluttajana, sivustosuunnittelijana, sisällöntuottajana ja tukihenkilönä muille sisällöntuottajille. (2006, Jyväskylän kaupungin työntekijänä)