Referenssit

Viimeisen yli 20 vuoden aikana olen tukenut yli 70 organisaatiota työn digitalisoinnissa, verkkopalveluiden ja viestinnän kehittämisessä sekä käyttöönotto- ja muutoshankkeissa.

Tukemiani organisaatioita

Työhistoriassani olen tukenut mm. seuraavia organisaatioita (vain julkiset referenssit):

4H, Aalto-yliopisto, Alko, Atria, Caverion, Citycon, Destia, Erillisverkot, Espoon kaupunki, Finanssialan keskusliitto, FinnHEMS, Fingrid, Fluxio Isännöinti, Geologian tutkimuskeskus GTK, Helsingin kaupunginteatteri, Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin Satama (Port of Helsinki), Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas, Helsingin yliopisto, Hyria, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koodia Suomesta ry, Korkeasaaren eläintarha, Kotkan kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus, Kuntoutussäätiö, Lapin korkeakoulukonserni LUC eli Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto, Lassila & Tikanoja, Lemminkäinen, Liikennevirasto, Lindström, Luja-yhtiöt, Monetra, Omnia, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Palvelualojen ammattijärjestö PAM, Paulig, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Posti, Purmo Group (ent. Rettig ICC), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne (ent. HKL), Rauman kaupunki, Sanoma Pro, Sitra, Sonepar Suomi (ent. SLO), Suomen Akatemia, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tilastokeskus, Transval Group, Työeläkeyhtiö Elo, Työttömyysvakuutusrahasto TVR, Uusi Tampereen yliopisto (Tampere3), Valio, Valtori, Veikkaus, VTV Valtiotalouden tarkastusvirasto, YLE, YTHS ja Åbo Akademi.

Esimerkkiprojektejani

Alla poimintoja muutamista toteuttamistani projekteista (vain julkisia referenssejä). Referenssit ovat yritykseni Clair Helsinki Oy referenssejä (alkaen syksystä 2018), ellei toisin mainita (ennen syksyä 2018).

 

Destia - Intranet-uudistus

Intranet-uudistuksen esiselvitys, konseptointi, vaatimusmäärittely ja toteuttajan kilpailutus. Uuden intranetin ratkaisut sovitettiin Destian kansainvälisen emoyhtiön, Colasin, digitaalisen sisäisen viestinnän suosituksiin. (08-12/2022; 09/2023-02/2024)

 

Hoas (Helsingin seudun opiskelija-​asuntosäätiö sr) - Teamsin käyttöönotto ja intranet-uudistus

Intranetin konseptointi ja määrittely moderniin SharePointiin (10-12/2023). Teamsin käyttöönotto asiakasrajapinnassa työskentelyn tueksi, mm. pelikirja ja tietoiskukoulutukset (11/2022-02/2023). Lue lisää casejutusta: Hoas siirsi sisäisen digitaalisen viestintänsä M365-pilveen.

 

Helsingin kaupunginteatteri - Intranet-uudistus

Intranetin ja tuotantojen työtilojen uudistamisen tarvekartoitus, konsepti- ja teknologiaskenaarioiden analysointi, vaatimusmäärittely ja kilpailutuksen asiantuntijatuki. Tässä roolissa tässä asiakkuudessa jo toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla rakensimme ensimmäisen varsinaisen intran, nyt vaihdoimme ja modernisoimme teknologia-alustaa. Lue toteuttajakumppani Meltlaken casekuvaus toteutusprojektista. (01-06/2023)

 

Helsingin kaupunki – Luottamushenkilöportaalin uudistus

Luottamushenkilöportaalin uudistus moderniin SharePointiin: suunnittelu, toteutus, sisällöntuottajien koulutus ja tuki, sidosryhmä- ja loppukäyttäjäviestintä, hallintamallin fasilitointi, kokonaisuuden projektipäälliköinti. (11/2022-03/2023)

 

Helsingin Satama (Port of Helsinki) – Intranet-uudistus ja Teams-käyttöönotto

Intranet-uudistuksen esiselvitys: käyttäjiä osallistava tarvekartoitus, konsepti- ja teknologiaskenaarioiden arviointi (05-08/2021). Intranetin vaatimusmäärittely ja sisältörakennesuunnittelun fasilitointi (02-05/2022). Teams-käyttötapausten esiselvitys ja Teams-pelikirja ja käyttöönoton tuki (01-03/2023).

 

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (ent. HKL) – Intranet-uudistus

Intranetin suunnittelu ja konseptointi osallistavalla yhteiskehittämisen prosessilla (20-henkinen projektiryhmä sekä heidän rekrytoimansa sparrausryhmät). Määrittely ja kilpailutuksen tuki. Toteutusprojektissa asiantuntijatuki ja sisältötyön ohjaus. (10/2021-06/2022)

 

Helsingin kaupunki – Intranet-uudistus

Tulin mukaan kaupungin massiiviseen intranet-uudistukseen siinä hetkessä, kun käyttäjälähtöinen visio konseptista tuli konkretisoida. Roolini: tuki projektitiimille intranet-projektien asiantuntijana, intranet-uudistuksen vaiheistuksen konkretisointi, tarkentavan määrittelyn fasilitointi, sisällöntuotantotyön fasilitointia ja tukea, toimialaintrojen määrittelyn ja toteutuksen fasilitointi, hallintamallin fasilitointi. Lopulta toimin hetken myös koko hankkeen projektipäällikkönä (04-06/2022). (11/2021-06/2022)

 

Helsingin Henki -henkilöstölehden digitalisointi

Helsingin kaupungin Helsingin Henki -henkilöstölehden toteutuksen suunnittelu moderniin SharePointiin. (01-02/2022)

 

Posti – Digitaalisen sisäisen viestinnän uudistuksen tukeminen

Tuin Postia yli vuoden kestäneessä digitaalisen sisäisen viestinnän uudistuksessa intranet-asiantuntijana. Toteutin esiselvitysprojektin, jonka lopputuloksena linjattiin intranet-uudistuksen toteutusmalli. Johdin konseptoinnin ja määrittelyn, tuin toteuttajakumppanin kilpailutuksessa, toteutin käyttäjätutkimuksia sekä suunnittelin käyttäjä- ja sisältölähtöisen informaatioarkkitehtuurin SharePoint-intranetille. Toteutusvaiheessa vedin yli 400 sisällöntuottajan sisältöprojektin. Lue case-kuvaus blogistani. (2020-2021)

 

SLO – Intranet-uudistuksen esiselvitys ja palvelun määrittely

Käyttäjä- ja liiketoimintatarpeiden kartoitus intranet-uudistuksen tueksi. Teknologia- ja konseptiskenaariot. Vaatimusmäärittely. (02-05/2021)

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK – Intranetin konseptointi ja määrittely

Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen yhteistyössä Kaiku Helsingin kanssa XAMK:n henkilöstö- ja opiskelijaintranetin yhdistämiseksi yhdeksi intranetiksi. Intranetin konsepti, sisältösuunnitelma ja vaatimusmäärittely. Lue lisää casesta Kaiku Helsingin blogista. (08-10/2020)

 

Suomen Akatemia – Intranet-uudistuksen esiselvitys ja palvelun määrittely

Intranet-uudistuksen tukeminen käyttäjälähtöisellä palvelumuotoiluprosessilla. Teknologia- ja konseptiskenaariot. Vaatimusmäärittely. (12/2019-06/2020)

 

Purmo Group – Ulkoistettu projektipäällikkö: Konsernin ensimmäinen intranet

Toimin ulkoistettuna projektipäällikkönä ja intranet advisorina toteutusprojektissa, jossa Purmo Groupille tuotettiin yrityksen ensimmäinen globaali intranet. Visuaalinen ja innostava intranet tavoittaa koko henkilöstön (n. 3300) toimistolta tehtaisiin ja palvelee sekä lokaaleja viestinnän tarpeita että globaalia strategiaviestintää. Yhdeksän kieliversion intranet toteutettiin Sitecore DXP -alustalla. Lue case-kuvaus blogistani. (08/2019-04/2020)

 

Åbo Akademi – Ulkoistettu projektipäällikkö: Intranet-uudistus

Toimin ulkoistettuna projektipäällikkönä ja advisorina Åbo Akademin intranet-uudistuksessa, jossa modernisoitiin yliopiston digitaalinen sisäinen viestintä kohti avoimempaa ja yhteisöllisempää toimintatapaa. Projektissa uudistettiin viestinnällinen intranet moderniin SharePointiin ja käyttöönotettiin Yammer ja Teams. Lue case-kuvaus blogistani. (01/2019-01/2020)

 

Nimeämätön jälleenmyyntiketju – Työtilojen käyttöönotto ketjumyymälöissä

Työtilakonseptin pilotointi muutamassa myymälässä, jonka pohjalta työtilakonseptin ja muutostoimenpiteiden kehittäminen. Uuden toimintamallin käyttöönotto kaikissa myymälöissä. Kouluttaminen. (01-05/2019)

 

Oulun yliopisto – Sisäinen palvelukatalogi

Sisäisen palvelu- ja ohjekatalogin konseptointi ja toteutuksen tukeminen intranet-uudistuksen osana. Sisällöntuottajien valmentaminen määrämittaisten palvelukuvausten tuottamiseen. (01-03/2019)

 

Fluxio Isännöinti – Taloyhtiöviestinnän työkalupakki

Taloyhtiöviestinnän työkalupakin toteuttaminen osaksi Fluxio Flow -johtamisjärjestelmää. Fluxio Flow on ainutlaatuinen digitaalinen taloyhtiön johtamisjärjestelmä. Helsingissä ja Espoossa toimiva Fluxio Isännöinti Oy haastaa perinteiset isännöintitoimistot digitaalisuuden mahdollistamilla palvelun avoimuudella ja nopeudella. (2018)

 

Lassila & Tikanoja – Intranetin sisältökonsepti

Liiketoiminta- ja käyttäjälähtöisen sisältökonseptin suunnittelu uudelle intranetille intran käyttäjäryhmien laajentuessa. Yhteiskehittämisprosessissa hyödynnettiin mm. kyselyä, haastatteluja, työpajoja ja prototypointia. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä ja työllistää noin 8700 henkilöä. (2018, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Tampereen yliopistofuusio – Viestinnällisten verkkopalveluiden esiselvitys ja intranetin vaatimusmäärittely

Viestinnällisen verkkopalveluiden esiselvitys, jossa konseptointiin ja roolitettiin sisäiset ja ulkoiset verkkopalvelukokonaisuudet ja esitettiin niihin soveltuvimmat teknologiaratkaisut uudelle fuusioituvalle yliopistolle. Yhteistyö jatkui mm. henkilöstön ja opiskelijoiden intranetin/yhteisen työpöydän konseptoinnilla ja määrittelyllä. Korkeakouluyhteisössä opiskelee yli 30 000 ja työskentelee lähes 5 000 henkilöä. (2018 ja 2016, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Espoon kaupunki – Kehittämisen tiekartta 2016-2020 & Viestinnällisen intranetin määrittely

Ensimmäisen kerran olen tutustunut Espoon kaupungin intranetiin v. 2005, kun tein graduani. Kymmenen vuotta myöhemmin fasilitoin Fujitsun NetCommunity-pohjaisen intranetin ja SharePoint-pohjaisen kollaboraatioratkaisun kehittämisen tiekartan seuraaville viidelle vuodelle. V. 2018 viestinnällisen intranetin konseptointi ja vaatimusmäärittely Office 365:lle. (2015 ja 2018, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Caverion – Intranetin konseptointi, teknologiavalinta ja hankinnan tuki

Caverionin uusi mobiilikäyttö edellä konseptoitu intranet mahdollistaa 16 000 työntekijän tavoittamisen 12 maassa jokaisen omalla kielellä. Caverion on yksi Euroopan johtavista rakennusten ja teollisuuden teknisten palveluiden tarjoajista. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa. (2016-2017, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Lindström – Office 365 -intranetin tietoarkkitehtuurin uudelleenkonseptointi ja hankinnan tuki

Globaalin intranetin tietoarkkitehtuurin uudelleenkonseptointi vastaamaan liiketoiminnan prosesseja. Konseptointiprosessissa hyödynnettiin mm. liiketoiminnan haastatteluja ja työpajoja. Uusi konsepti tukee yhtenäisiä prosesseja ja strategisia tavoitteita 24 toimintamaan arjen toiminnassa maan omalla kielellä. Lindström toimii Euroopassa ja Aasiassa ja työllistää 4 000 henkilöä. Intranetin toteutuksesta vastasi HiQ, joka kuvaa casea tarkemmin blogissaan). (2016, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Nimeämätön – Muutosviestintäsuunnitelma

Erään nimeämättömän toimijan muuttoa ja toimitilauudistusta tukevan muutoshankkeen muutosviestintäsuunnitelman laatiminen. (2016, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Paulig Group – Intranet-uudistuksen esiselvitys

Uusi käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen konsepti tukee ihmisläheistä Paulig Way -kulttuuria. Teknologiasuositus. Pauligin brändiportfolioon kuuluvat mm. Santa Maria, Risenta ja Juhla Mokka. Yhtiö työllistää yli 2000 henkilöä 13 maassa. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2015-2016, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Citycon – Intranetin konseptointi ja hankinnan tuki

Yhtenäisen viestintä- ja kollaboraatiokonseptin suunnittelu kauppakeskustoimijalle, joka oli laajentunut yritysostojen kautta. Mahdollistamalla arjen läpinäkyvyyden ja tiedon jakamisen uusi intranet vahvistaa yhtenäistä kulttuuria. Citycon on johtava kauppakeskusoperaattori Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2015-2016, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Helsingin kaupunginteatteri – Sisäisen viestinnän ja produktiotyöskentelyn digitalisointi

Teatterin historian ensimmäisen intranetin konseptointi käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisesti. Ratkaisu mahdollisti teatterin saumattoman toiminnan väistötiloissa pääteatteritalon peruskorjauksen aikana digitalisoimalla sisäisen viestinnän ja produktioiden tiedonhallinnan. Intranet-ratkaisu on ollut muiden Suomen teattereiden benchmark-kohde. Lue lisää case-tarinasta North Patrolin Intranet-ostajan opas-blogissa (2014, North Patrol Oy:n konsulttina)

 

Aalto-yliopisto – Opiskelijaportaali

Opiskelijaportaalin konseptointi, toteutuksen projektipäällikkö, tuoteomistaja ja päätoimittaja. Aalto-yliopiston ensimmäisen Into-opiskelijaportaalin konseptointi ja toteutus yhteistyössä opintohallinnon ja koulujen sekä teknisen toteuttajakumppaninen kanssa 15 000 opiskelijalle. Into on tietointensiivinen julkinen verkkopalvelu, joka koostaa opintoihin liittyvän ohjeistuksen, opinto-ohjelmat sekä yliopiston palvelut ja viestinnän opiskelijoille. (2011-2013, Aalto-yliopiston työntekijänä)

 

Aalto-yliopisto – Henkilöstöintranet

Henkilöstöintranetin toteutuksen ja käyttöönoton projektipäällikkö, tuoteomistaja ja päätoimittaja. Aalto-yliopiston Inside-henkilöstöintranetin toteutusprojektin vetäminen ja käyttöönotto juuri fuusioituneelle yliopistolle v. 2010. Yli 300 sisällöntuottajan verkoston ylläpitäjä, tukihenkilö ja verkkoviestinnän konsultti. Jatkokehityksestä vastaava v. 2010-2013, mm. sisällön, tietorakenteen ja ulkoasun kehittäminen. Intranet-ratkaisu on käytössä edelleen. Aalto-yliopisto on yli 20 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö, joka syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä. (2010-2013, Aalto-yliopiston työntekijänä)

 

Teknillinen korkeakoulu – ELearning-ratkaisun käyttöönotto

Menestyksekkään käyttöönottoprojektin toteutus, jossa digitalisoitiin TKK:n kurssien viestintä ja tiedonhallinta. Noppa-kurssisivustoportaalilla oli 10 000 aktiivista opiskelijakäyttäjää ja 3 000 henkilöstökäyttäjää. (2007-2008, TKK:n työntekijänä)

 

Jyväskylän kaupunki – CMS-järjestelmän käyttöönotto

Jyväskylän kaupungin ensimmäisen CMS-järjestelmän (Innofactor Prime) käyttöönotossa mm. kouluttajana, sivustosuunnittelijana, sisällöntuottajana ja tukihenkilönä muille sisällöntuottajille. (2006, Jyväskylän kaupungin työntekijänä)