how-to

20.10.2018

Palvelumuotoilua käytännössä: soveltaminen intranet-uudistuksiin

Palvelumuotoilusta on lukuisia hyötyjä intranetien ja digitaalisten työympäristöjen uudistuksiin. Olennaista suunnittelussa on ongelman rajaaminen ja tavoitteiden asettaminen. Palvelumuotoilun tuplatimantti-viitekehys rytmittää erinomaisesti intranet-uudistusprojektin etenemistä